Se Vestlandsrevyen direkte

Sendingen starter kl. 18,45. Programleder er Halvor Folgerø.

Nyheter og aktualitet fra Hordaland og Sogn og Fjordane