Se Vestlandsrevyen 23.05 her

Programleder: Mariann Reikerås