Se Vestlandsrevyen 22.55

Programleder er Mariann Reikerås.

Programleder er Mariann Reikerås