Hopp til innhold

Ryland

Finnes flere steder

Ryland er et navn som er kjent flere steder i Norge, bl.a. i Bremanger og i Meland, der det er nedskrevet så tidlig som i 1463.

Forstavelsen "ry-" regner en med har sammenheng med det norrøne "rygr", som betyr "kvinne" eller "husfrue". trolig går det tilbake på betydningen "gård eid av kvinne eller enke". Ellers ser man ofte mannsnavn som forstavelser i mange gamle gårdsnavn - navnet på personen som i sin tid ryddet gården.