Rykkjer ut til ulukke

Naudetatane er på veg til Nordalsfjord i Flora etter melding om ei trafikkulukke. Skadeomfanget er førebels ukjend.