Ryggskadde kommer aldri tilbake

Ingen uføretrygdede med rygglidelser kommer seg noen gang tilbake i jobb. Det viser ny studie.

Sturle Svendal

VIL JOBBE: Sturle Svendal har fått flere tilbud om uførepensjon, men vil heller jobbe.

Foto: Mariann Reikerås / NRK

Studien fra universitetet i Bergen viser at ingen som har blitt uføre på grunn av rygglidelser kommer seg tilbake i jobb - selv ikke med ekstra oppfølging.

- Må hjelpes før de blir trygdet

Forskerne mener at folk må fanges opp før de havner på uføretrygd, skal man ha håp om å havne i arbeid igjen.

- Det ser ut som at det er en enveiskjørt gate. Det er vanskelig å komme tilbake, sier Liv Heide Magnussen i tre år forsket på uføretrygdede med ryggplager.

Målet med forskningen var å få de uføretrygdede tilbake i jobb.

Én gruppe fikk ekstra oppfølging, én gruppe ble overlatt til seg selv. Etter tre år viste resultatene at ingen av dem hadde kommet seg tilbake i arbeid.

- Man blir sykere, får mer plager man mister troen på egne ferdigheter i forhold til arbeidslivet. Det aller viktigste tror jeg er å hindre at folk faller ut av arbeidslivet i første omgang, sier Heide Magnussen.

- Ikke et alternativ

Sturle Svendal jobber på Skolefritidsordningen ved Midttun skole. To ganger har han blitt tilbudt uføretrygd, men den svaksynte og ryggskadde 44-åringen vil heller jobbe.


- Jeg følte det skulle være en lettvint løsning for samfunnet eller NAV. Et fryktelig dårlig alternativ for meg. Jeg er en utadvendt og interessert person, sier Svendal.


Selv forstår Svendal svært godt de dystre resultatene som forskerne har kommet frem til. For det var tøft å reise seg etter prolapsen i ryggen.

- Det var en stor baug å komme over. Du føler deg ganske hjelpeløs når du ligger der og er dårlig.

- Bildet må nyanseres

Bildet av uføretrygdede i jobb må nyanseres, det mener avdelingsdirektør i NAV Hordaland, Kenneth Stien.

- Det er en streng vilkårsvurdering som legges til grunn for å motta en uføreytelse. De fleste av dem som lever på en uførestønad, gjør dette fordi de er for syke til å jobbe sier Stien.

Men han innrømmer at det er utfordringer knyttet til dem som kommer seg på beina igjen.

- Det er en gruppe som blir bedre og som ønsker seg tilbake til yrkeslivet. Den gruppen ser vi møter en del utfordringer.