Hopp til innhold

Rus-senteret bekymrer fortsatt naboene

– Folk er fortsatt skeptiske til og redde for hvordan det skal fungere i praksis, og lurer på om politiet får nok ressurser til å følge opp skikkelig, sier velforeningsleder.

MO-senter bybanestopp Wergeland

HER KOMMER SENTERET: Det nye mottaks- og oppfølgingssenteret skal åpne på hjørnet mellom Storetveitvegen og Minde Allé, like ved bybanestoppet på Wergeland.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

ulstein

INFORMERTE: Sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) i Bergen inviterte politiet og beboere på Wergeland til møte om det nye MO-senteret i går, men politiet hadde ikke anledning til å møte.

Foto: NRK

Byråd Dag Inge Ulstein (KrF) og toppledere fra kommunen møtte i går representanter fra velforeninger og borettslag som blir naboer til det nye mottaks- og oppfølgingssenteret kommunen skal åpne på Wergeland.

Beboerne i området har uttrykt bekymring for at det nye senteret, som blant annet skal inneholde Nav-kontor, medisinutdeling og aktivitetstilbud for rusavhengige, vil medføre at problemene fra Nygårdsparken flyttes opp til dem.

Det frykter de fortsatt etter gårsdagens møte, forteller leder for Leaparken velforening, Mette Kvarme.

– Det sies i handlingsplanen til kommunen at det skal være samarbeid med politiet og nulltoleranse for kriminalitet, rusbruk og omsetning av narkotika i området rundt senteret. Vi så fram til å få vite hvilke tiltak de hadde planer om, men fikk egentlig mest en gjennomgang av det som står i planen. Vår konklusjon er at det fortsatt er et informasjonsbehov, sier Kvarme.

– Beroligende for noen

De ba derfor byråden initiere et åpent folkemøte på Wergeland. Der vil de også at politiet, som ikke hadde anledning til å møte i går, skal delta.

– Det at dette skal være et dagsenter rettet inn mot rehabilitering, og ikke bli noe nytt Strax-hus, var nok litt beroligende for noen. Men folk er fortsatt skeptiske til og redde for hvordan det skal fungere i praksis, og lurer på om politiet får nok ressurser til å følge opp skikkelig. Når politiet ikke var der, ble de spørsmålene stående ubesvarte, sier Kvarme.

– Viktig å forberede seg på ulike scenarioer

Ulstein sa i forkant av møtet at han ville informere om hvilke konkrete tiltak kommunen har planer om på Wergeland, men ville ikke gå ut med dette i media fordi han tidligere har fått kritikk for ikke å informere de berørte partene først.

Håvard Færøy Rommetveit

FRYKTER FLOM AV SPRØYTESPISSER: – Hvis det blir sprøytespisser over alt og åpenbart rusede mennesker ved siden av barnehagen, så er det ikke greit. Man må gjøre noe for å hindre at det skjer, sa Wergeland-beboer Håvard Færøy Rommetveit til NRK i går.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Vi gikk litt mer inn i hvordan vi tenker at MO-senteret skal fungere, og fikk forklart at det ikke skal bli noe nytt Strax-senter. Så hadde vi en runde med bekymringer og spørsmål som er viktige for oss å få høre, sier Ulstein.

– Klarte dere å berolige de bekymrede naboene?

– Ja, en del kunne vi jo oppklare med fakta. Når det gjelder hvordan det vil utvikle seg rundt senteret, ble det litt vanskelig å si så mye om, fordi politiet ikke var der. Det er viktig å forberede seg på ulike typer scenarioer, selv om vi verken tror eller håper det skal bli store problemer med kriminalitet. Derfor inviterte jeg til et nytt møte der politiet er med, i tillegg til et folkemøte på Wergeland over jul, sier byråden.

Trygg på at reguleringen ikke blir problem

Beboere på Wergeland NRK har snakket med, forteller at de ønsker å ta opp etableringen av senteret med fylkesmannen, og at de har engasjert advokat til å ta seg av dette.

Påstanden deres er at den nåværende reguleringsplanen for bygget ikke tillater åpning av et russenter. Det avvises av Ulstein.

– Vi er trygge på at det ikke skal bli noe problem, sier han.

– Er det å få gjennomført åpningen av disse sentrene vanskeligere enn du hadde trodd?

– At det er vanskelig å gjennomføre, er ikke min opplevelse. Noen av dem som kom i går, hadde nok håpet at vi skulle åpne for ikke å etablere senteret på Wergeland, og de ble nok skuffet. Behovet for informasjon forstår jeg veldig godt, og det var derfor vi gikk ut tidlig i høst og sa at det blir MO-sentre på Nesttun og Wergeland.