Hopp til innhold

– Advokater har meldt seg til å jobbe gratis

Dugnaden for å skaffe rettshjelp til asylbarn har fått overveldende respons. – Folk kontakter meg for å gi penger og advokater har meldt seg, sier Aina Heldal Bøe.

Aina Heldal Bøe

GOD RESPONS: Mandag fortalte Aina Heldal Bøe at hun vil starte dugnad for rettshjelp til asylbarn. Tirsdag kan hun fortelle at hun har blitt kontaktet av presse, folk som vil gi penger, og advokater som vil stille til dugnadsarbeid.

Foto: Runa Victoria Engen

I dag trer nye regler i kraft som gir lovlig opphold til inntil 140 asylbarn.

Skal barna få opphold, må de fortsatt søke UNE om ny behandling. Det får de ikke til uten advokathjelp, mener Aina Heldal Bøe.

Hun ledet støttegruppen for Nathan, som syv år gammel saksøkte staten for å få lovlig opphold.

Sterkt engasjement for dugnad

– Jeg hadde forventet at staten sørget for at barnas saker blir behandlet nå når nye regler kommer, men det skjer jo ikke. De får ingen rettshjelp, sier Bøe.

Mandag fortalte NRK at Bøe har startet en dugnad for å få samlet inn penger og få hjelp av advokater til å sende inn søknader for familiene.

Tirsdag kan Bøe fortelle at mange har tatt kontakt for å bidra på de måter de kan.

– Folk kontakter meg for å gi penger, og noen advokater har meldt seg for å jobbe pro bono, forteller Bøe.

Demostrasjon for asylbarn

ASYLBARN: Både i år og i fjor har det vært flere demonstrasjoner i Norge, etter asylavtalen den borgerlige regjeringen inngikk. Bildet er fra en demonstrasjon for asylbarn i Oslo i fjor.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Skal holde støttekonserter

Målet er å få sendt inn søknad for familiene der barna får krav på opphold etter i dag.

Inntil 140 av nå 578 asylbarn innfrir kravene for å få asyl i dag.

– Så kommer det en ny varig forskriftsendring til høsten, og vi vil sende inn søknad for alle asylbarna, sier Bøe.

Hun skal forsøke å få artister med på å holde støttekonserter for rettshjelp. I tillegg vil hun kontakte advokater som kan bidra med å jobbe gratis (pro bono).

Det koster rundt 10 000 kroner for en advokat å sende inn en søknad.

– Dette er noe som engasjerer fordi det ikke gjelder bare ett barn eller en familie. Deet er for alle asylbarna. De som ikke har en støttegruppe til å hjelpe dem, fortjener en sjanse til å prøve saken sin de og, sier Bøe.

Samarbeider med NOAS

Ann-Magrit Austenå

NOAS: Med penger fra dugnaden håper Ann-Magritt Austenå at de kan hjelpe asylbarn til å få lovlig opphold, dersom de har krav på det.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) skal samarbeide med Bøe om dugnaden. De har lang erfaring med å gi rettshjelp til asylsøkere, men mistet nylig den økonomiske støtten fra Justisdepartementet.

– Dersom vi klarer å samle inn penger nå, så kan vi hente inn igjen de rådgiverne vi måtte si opp da vi mistet pengestøtten, sier Ann-Magritt Austenå.

– De har lang erfaring med dette og kan hjelpe mange av barna med å sende inn søknad til UNE.

NOAS skal organisere hvilke familier som trenger hjelp først, og gi veiledning ut til asylmottakene.

Politikerne uenige

SVs Audun Lysbakken syns det er bra at privatpersoner tar initiativ.

– Det er fantastisk at engasjerte nordmenn tar på seg å gjøre enda litt mer for asylbarna, men samtidig syns jeg dette er statens ansvar, sier Lysbakken.

SV har foreslått å gi en million kroner til NOAS slik at de kan gi gratis rettshjelp mens lovendringene pågår.

– Jeg er glad for hvert av barna i barneflokken som får asyl, og jeg er glad for at barna som faller utenfor ordningen får hjelp til å søke, sier Line Henriette Hjemdal, stortingsrepresentant for KrF.

– Samtidig må vi voksne ta ansvar for hvilke forventninger vi gir. I forhandlingene med regjeringen har vi kommet til at rettshjelp ikke er statens ansvar. Da forholder vi oss til det, sier Hjemdal.

Natan Eshete i Oslo Tingrett med familien og forsvarer

I RETTEN: Nathan ble et symbol på asylbarn i Norge, og hadde en støttegruppe og advokat som hjalp ham med saken hans. Her er familien til Nathan Eshete i Oslo tingrett med advokat Arild Humlen.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK