Reservasjonslege: – Spent på Høie sitt forslag

BERGEN (NRK): Eilif Haaland mener det er uheldig for pasienter, legestanden og demokratiet at reservasjonsmuligheten ikke lovfestes. Men han er positiv til signalene fra helseministeren.

Fastlege Eilif Haaland

VIL RESERVERE SEG: Eilif Haaland utelukker ikke at abortsøkende kvinner kan ha følt seg fordømt i møte med ham. Likevel mener han det er viktig at reservasjonsleger får fortsette å møte kvinnene det gjelder.

Foto: Tim Christian Wassmo / NRK

Eilif Haaland er en av reservasjonslegene som har stått frem i den offentlige debatten, og argumentert for at leger som ønsker det skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort.

Fredag ble en tung dag for legen, som jobber på Helse Pluss legesenter i Bergen.

– Jeg er lei meg på vegne av oss selv og våre pasienter. Og jeg er lei meg for Norge som et demokratisk toleransesamfunn, sier Haaland etter regjeringens reservasjonsretrett.

Både regjeringen og KrF ga etter for det massive presset de har havnet i, etter at det ble klart at de borgerlige partiene i høst ble enige om å innføre reservasjonsrett.

– Det er også trist for hele vårt helsevesen, hvor etisk integritet og etisk beredskap burde stå sterkt og være tydelig, sier Haaland.

– Kvinner kan ha følt seg fordømt

I mars sa Haaland til NRK at han, til tross for at han ikke vil henvise til abort, har møtt mange kvinner som har vært i tvil på om de skulle avslutte svangerskapet sitt eller ikke.

Derfor støtter han Den norske kirkens høringsforslag, hvor kirken utrykte skepsis til regjeringens forslag om at reservasjonsleger og abortsøkende kvinner ikke skulle møte hverandre til konsultasjon.

– Jeg ønsker å være samtalepartner i et kjempeviktig valg, sa legen, samtidig som han erkjente at enkelte kvinner kan ha følt seg forhåndsdømt av ham.

– For noen kan det være et smertefullt møte mellom lege og pasient, og noen vil kunne oppleve seg fordømt i møte med meg. Men selv om jeg har et annet verdisyn, betyr ikke at jeg automatisk fordømmer folk, sa han.

Avventer nytt forslag

Helseminister Bent Høie sa i dag at den borgerlige regjeringen etter hvert vil komme med et nytt forslag som skal ivareta både kvinners rettigheter og leger med samvittighetskvaler.

– Jeg er glad for at Høie sier han vil redegjøre for et alternativ som ivaretar alles beste, sier Haaland til NRK.

Her trekker Høie forslaget om reservasjonsrett:

Ingen reservasjonsmulighet

Etter det NRK erfarer skal ikke fastlegene lenger skrive under på aborthenvisninger. De er likevel forpliktet til å gi kvinnene tilstrekkelig informasjon om inngrepet.

– Vi hører at Høie sier at legers samvittighet vil bli ivaretatt, og er spente på hva dette vil innebære, sier Haaland.