Prioriterer seks festivalar

Seks festivalar blir prioritert når Sogn og Fjordane fylkeskommune for første gong har laga festivalstrategi. Fylkeskommunen inngår avtalar med Førdefestivalen, Norsk Countrytreff, Malakoff rockfestival, Nynorske Litteraturdagar, Gloppen Musikkfest og Teaterfestivalen i Fjaler når det gjeld søknad om å få tilskot frå kulturrådet. Men at desse er prioriterte, betyr ikkje at ikkje andre festivalar også kan få støtte.