Presenterer fregatt-rapport

Riksrevisjonen har gransket Forsvaret og fregattenes operative evne. Klokken 12 presentere de funnene i en ny rapport, som du kan se direkte her:

Ugradert sammendrag av Dokument 3:13 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne, og Dokument 3:4 (2016-2017) Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven.