Porno-strid i kommunen

Den ansatte ble sparket blandt annet for å ha sett på lettkledde damer på Internett, mens en annen ansatt i kommunen i lengre tid har sendt pornobilder til ledelsen uten at noen har reagert.

Nettstaden den tilsette i Os kommune besøkte

STRIDENS KJERNE: Den oppsagte kommunearbeideren besøkte denne svenske nettsiden en kveld på jobb. - Usaklig oppsigelse, mener Fagforbundet, som kommer med slående motbevis i ankesaken.

Foto: NRK

En kommuneansatt i Os har fått sparken etter at han en kveld på jobb besøkte en svensk nettside som viser bilder av lettkledde ungjenter.

Porno-epost i Os kommune

Fagforbundet mener bildene ikke gir grunnlag for oppsigelse.

Denne uken pågår ankesaken i Gulating lagmannsrett.

«Halvpornografisk»

38-åringen ble ansatt i kommunen i 2001, og arbeidsgiveren hevder at det spesielt i løpet av de siste årene har skjedd ting som gir et klart bilde av mannen som en illojal medarbeider. Blant forholdene som er trukket frem, er angivelig unnasluntring i arbeidstiden, ordrenekt og slett utført arbeid.

I oppsigelsen trekker også kommunen frem en episode fra desember 2004, hvor 38-åringen og en kollega surfet på et «halvpornografisk» nettsted, hvor unge jenter legger ut dristige bilder av seg selv. Besøket på nettsiden førte til et virusangrep mot Os kommunes IKT-system.

Retten i tvil

Da saken ble behandlet i Nordhordland tingrett i februar, fant retten ingen grunn til å se dette som et alvorlig punkt i oppsigelsessaken.

– Rettens flertall har ikke funnet grunn til å å rette sterke bebreidelser mot saksøker for hans besøk på den omtalte internettsiden med halvpornografisk innhold, skriver Nordhordland tingrett.

Kaspar Aastvedt

KAMP MOT KOMMUNEN- Dette er ikke av så grov karakter at det er grunnlag for en oppsigelse, mener rådgiver i Fagforbundet, Kaspar Aastvedt.

Foto: NRK

Blant annet ble det lagt vekt på at 38-åringen kun besøkte siden én gang, og at det skjedde på oppfordring fra en kollega.

Likevel konkluderte tingretten med at det totalt sett ikke var noe å si på oppsigelsen, og 38-åringens krav om å få kjent oppsigelsen ugyldig ble avvist. Kjennelen ble avsagt med dissens, og rettens formann understreket i dommen at også han selv var i sterk tvil.

- Usaklig oppsigelse

I ankesaken som pågår denne uken kommer Fagforbundet med nye bevis.

- Vi mener i utgangspunktet at det ikke foreligger saklig grunn til oppsigelse. Og vi mener vi har dokumentert at det ikke er av så grov karakter at det er grunnlag for en oppsigelse i det hele tatt, sier rådgiver i Fagforbundet, Kaspar Aastvedt.

Fagforbundet har fått tilgang til langt grovere bilder som en kommuneansatt via den faste eposten «FREDAGSDAMER» har sent til ledere i Os kommune over lang tid.

- Bildene blir lagt frem som nye bevis i saken, forteller Aastvedt.

 

Terje Søviknes

I VITNEBOKSEN: Onsdag må ordfører Terje Søviknes vitne for å forklare om datareglene i Os kommune.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Søviknes vitner onsdag

- Vi stiller spørsmålstegn ved det prinsipielle i at i et tilfelle får man advarsel for å laste ned bilder, og i et annet er det aksept for å motta bilder, forklarer Fagforbundets rådgiver.

Os kommunes advokat, Torkel Tveit, mener ledelsen har slettet e-postene med pornobilder uten å se på dem.

- De jeg har snakket med har slettet e-postene etterhvert som de har kommet inn. Etter mine begreper er det stor forskjell på det å gå inn og surfe på sider med slikt innhold, og det å få en e-post i sin innboks, sier Tveit.

Onsdag må ordfører Terje Søviknes vitne for å forklare om datareglene i Os kommune.