Pengar til Hjortsenteret

Hjortsenteret på Havforskingsinsituttet får 50 000 dollar- altså litt over 400 tusen kroner – av amerikanske Annenberg fundation. Hjortsenteret er eit nettverket av fleire institusjonar som forskar på korleis ein kan utnytta dei store marine økosystema på ein berekraftig måte. Pengane skal gå til reiseverksemd og støtte til unge, utanlandske studentar. Dale-Oen stiftinga har også fått pengar frå Annenberg Fundation.