Hopp til innhold

Pasientinfo hamna hjå tredjepart

Helseopplysingar frå Helse Bergen om 984 diabetespasientar har hamna hjå eit dataselskap. Selskapet Diasend AB har nytta opplysingane til eige føremål, skriv personvernombodet i Helse Bergen i ein e-post til Datatilsynet som BA har fått innsyn i.