Pang, så var isen borte

Sjå her kva Bane Nor gjorde då dei fjerna 150 tonn med is nedanfor Myrdal stasjon på Flåmsbana torsdag. Ismengdene var så store at Bane Nor måtte bruke både helikopter og sprengstoff for å få bort isen som truga toga på strekninga.