Overvann og trær i veibanen

Vegtrafikksentralen ber bilistene kjøre forsiktig og avpasse farten etter forholdene. De mottar mange meldinger fra flere steder på Vestlandet om overvann og trær i veibanen. Årsaken er sterk vind og store nedbørsmengder.