Hopp til innhold

Få anmelder seksuelle overgrep mot utviklingshemmede

Nye tall viser at bare 55 utviklingshemmede, som kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep, har vært innom politiavhør i løpet av de siste to årene.

Statens Barnehus i Bergen

FOR LITE: Statens Barnehus i Bergen skal brukes for å avhøre barn. I tillegg til barn, skal også utviklingshemmede avhøres her. Men det er lite av dem i barnehusene og hos politiet.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

Seksuelle overgrep mot utviklingshemmede ties i hjel, og det fryktes store mørketall av denne typen forbrytelser.

Nye tall viser at bare 55 utviklingshemmede, som kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep, har vært innom politiavhør i løpet av de siste to årene.

Få politisaker

Kristin Konglevoll Fjell

SVIKTES AV ALLE: Kristin Konglevoll Fjell, sier at bare 11 utviklingshemmede har vært innom huset i Bergen for dommeravhør siden huset ble opprettet for snart fem år siden.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

Det kommer frem i en undersøkelse gjort av Kristin Konglevoll Fjell som er leder for Statens Barnehus i Bergen.

– Det sviktes på flere områder. Både i forhold til at overgrep ikke blir avdekket og at det ikke blir anmeldt.

Konglevoll Fjell sier at mennesker med utviklingshemming er tre til fire ganger mer utsatt for overgrep enn normalbefolkningen.

– Derfor synes jeg at 55 saker i politiet er altfor lavt tall.

– Hvorfor er det lite tall?

– Det er lite fokus på slike saker. Og jeg tror at mørketallene for overgrep mot utviklingshemmede er veldig høye.

Jens Petter Gitlesen

POLITIET PRIORITERER IKKE: Det mener Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i Norsk Forbund for utviklingshemmede.

Foto: NFU

Mange utfordringer

I undersøkelsen hun har gjort, har hun pekt på mange utfordringer.

– Det er vanskelige strafferettslige vurderinger, og det er mangel på kompetanse. Det er stort behov for spesialisering, sier Konglevoll Fjell.

Hun sier også at utviklingshemmede lett blir mistrodd.

– Det stilles oftere spørsmål ved vedkommende sin troverdighet i forhold til funksjonsfriske.

– Toppen av isfjellet

Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i Norsk Forbund for utviklingshemmede er overrasket over de nye tallene.

– Disse tallene er bare toppen av isfjellet. Vi er veldig bekymret for at det kommer inn veldig få anmeldelser.

Gitlesen sier at det er veldig vanlig at mange drysser ned saker når det gjelder overgrep mot utviklingshemmede.

– Det er ufattelig at hvor mange som kan være kjent med sånne forhold uten at noen alarmer.

– Har ikke inntrykk av at mennesker med utiklingshemming av vært prioritert når det gjelder politietterforskning, sier Gitlesen.

Mange saker blir henlagt – vil ha registering

Status for de 55 straffesakene

Henlagt

21

Under etterforskning

15

Dom

12

Tiltale

2

Annet

1

Vet ikke

1

Satus for de 55 sakene som har kommet til politiet.

I undersøkelsen kommer det også frem at det er høy andel av henleggelser i sakene som omhandler utviklingshemmede.

– Det er grunn til stor bekymring, og det gjør at de trenger hjelp til å beskytte seg selv, og vi trenger å være oppmerksom på det for å avdekke eventuelle overgrep.

Statens Barnehus i Bergen etterlyser at politiet begynner å registrere utviklingshemmede, som blir utsatt for seksuelle overgrep.

– Dette er en særledes sårbar gruppe. Derfor må dette tydeliggjøres. Da må politiet endre sine rutiner, sier Konglevoll Fjell.

Morten Hojem Ervik

FÅR GJORT LITE: Politiet sier at det viktigste er at slike forhold blir anmeldt.

Foto: NRK

– Registering vil ikke endre noe

Seksjonsjef i Politidirektoratet, Morten Hojem Ervik, sier registrering av denne gruppen ikke vil endre noe.

– Hovedutfordringen er at dette er så små tall. De som er registrert hos politiet, uansett om man hadde gått inni registrene og fintelt dette, vil det fortsatt ende opp med å være veldig små tall.

Han mener at problemet ligger i at det er få anmeldelser.

– Derfor får vi gjort for lite med dette, sier Hojem Ervik.

Hos Justis- og beredskapsdepartementet får NRK opplyst at det er nedsatt en arbeidsgruppe for å gå gjennom ordningen med dommeravhør av barn og utviklingshemmede.

Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling innen 15. september. Departementet vet ikke hvilke forslag arbeidsgruppen vil gi, og opplyser at det derfor er for tidlig å si noe om oppfølgningen av rapporten.