Hopp til innhold

Oska set luftambulansen ut av spel

Luftambulansar over heile landet står på bakken.

Luftambulanse

Mannskapet på Norsk Luftambulanse kan lite gjera

Foto: Mari Langva / NRK

- Me får ikkje fly for myndigheitene gjev ikkje instrumentklarering. Luftambulansane står på bakken så lenge luftrommet er stengd. No er luftrommet stengd til klokka 14, men det vert fortløpande vurdert og kan verta både kortare og lengre, seier Robert Brennersted i Norsk Luftambulanse.

- Tek lengre tid i hastetilfeller

Luftambulanse

Luftambulansane i Førde og andre stader i landet må bytast ut med bilar grunna oske i luftrommet

Foto: Mari Langva / NRK

Luftrommet på heile Vestlandet, i Nord-Norge og deler av Austlandet er stengd grunna oske frå vulkanutbrotet på Island onsdag morgon. Det gjer at luftambulansar står på bakken over heile landet.

- Det er uheldig når me ikkje har flyvêr. Men me kan rykkja ut med bil frå luftambulansebasane. Ambulansebilane, sjukehusa og kommunane er i beredskap.

- No vil det vel ta lengre tid for folk å koma seg til sjukehus når det hastar?

Robert Brennersted

Robert Brennersted i Norsk Luftambulanse må venta på beskjed om at helikoptra får lov til å fly att

Foto: Mari Langva / NRK

- Det kan fort ta lengre tid. Særskild når det skjer hendingar utom sjukehus der me ville ha vore fyrst framme, vil det kunne ta lengre tid. Får me henvendingar no, sender me ut ressursar frå sjukehusa. Eller så handterar ambulansar og kommunelegar situasjonane.

- Me er på defensiven

Personalet i Norsk luftambulanse har lite erfaring med vulkansk oske, fortel Geir Arne Mathiesen, pilot i Norsk Luftambulanse.

- Klokka eitt i natt slutta Stavanger fyr å senda ut instrumentklarering, og då måtte me stoppa aktiviteten. Me har veldig lita erfaring med oske frå vulkanar her i Noreg, og er litt på defensiven for kva me skal gjera. Me stør oss til luftfartsmyndigheitene sine vurderingar, og veit ikkje kva som vil skje etter klokka 14.

Mathiesen fortel det har vore fleire tilfeller av jetmotorar rundt om i verda som har stoppa grunna oske i luftrommet.

Asken fra vulkanen Eyjafjallajökullen på Island

Oska frå vulkanen Eyjafjallajökullen på Island

Foto: AP

- Så me har ikkje lyst til å fly slik som det er no. Å få vulkansk oske inn i jetmotorar er om lag som å køyra eit sandblåsingsapparat inn i luftinntaket på ein motor. Våre jetmotorar er jo veldig sårbare for framandlegeme ettersom dei 50 000 omdreingar per minutt.

Berekningar syner at oska vil liggja over Noreg også fredag .

- Det er meir oske på veg inn, og korleis det vil påverka oss kjem an på vindretning og korleis utbrotet på Island vil utvikla seg. Så me kan ikkje seia meir no, avsluttar Mathiesen