Os kan få taubane

Os kommune vurderer å bygge en taubane fra sentrum til Borgafjellet (bildet). Hordaland fylkeskommune har nå bevilget 95.000 kroner til et forprosjekt og en mulighetsstudie. skriver nettstedet NyttiOs. Os kommune ønsker det lokale næringslivet, turistnæringen og lokalbefolkningen som samarbeidspartnere i forbindelse med en utbygging.

Taubane Os sentrum
Foto: Jan Petter Svendal / Nyttios