Operasjef synger ut mot regjeringen

Vest-Norges Opera er blant taperne i årets statsbudsjett. - Skandale, sier operasjefen.

Operaen i Bergen har bare fått 5,1 millioner kroner i årets statsbudsjett.

Vet ikke om hun skal le eller gråte

Vest Norges Opera får 1 million kroner, 600 000 kroner mindre enn i fjor, mens konkurrenten Den Nye Opera er ført opp med et tilskudd på 4,1 milloner kroner, en øke i støtten på 1,7 millioner kroner.

Sjef for Vest Norges Opera, Anne Randine Øverbye, er i harnisk etter budsjettforslaget til regjeringen.

- Jeg vet ikke om vi skal le eller gråte. Budsjettet viser at vi ikke har noen seriøs statlig politikk innenfor operakunst-feltet.

At operaen i Bergen bare får fem milloner totalt, gjør Øverbye rasende.

- Alle som kjenner operakunsten, vet at man lager ikke én operaoppsetning for den summen.

Flau over å bo i dette landet

Totalt øker støtten til opera i Norge med 38,6 milloner kroner, men hele 34,9 millioner av disse går til Den Norske Opera i Oslo. Øverbye mener dette er en hån mot det lokale operamiljøet.

- Det som jeg synes er veldig trist, er at Bergen avspises med disse smulene innenfor denne kunstarten, mens statsoperaen - uten diskusjon - får sine økninger.

Øverbye kunne tekt seg langt større summer for Vest-Norges Opera enn det den faktisk fikk.

- Regionsoperaen i dag burde vært på 40 millioner kroner. Gjennom 25 år har kunsten forsøkt å bli etablert, og det er operakunsnere som har båret det arbeidet fremover i alle de årene. Jeg syntes det er veldig trist, det er nesten sånn at jeg er flau over å være borger i dette landet.

Står utenfor stiftelse

Staten har satt som forutsetning for økt statlig tilskudd til utviklingen av en profesjonell regionopera i Bergen, at det etableres et forpliktende samarbeid mellom sentrale institusjoner innen kunst.

Dermed ble stiftelsen Den Nye Opera etablert i 2006, etter initiativ fra Bergen Filharmoniske Orkester, Den Nationale Scene og Grieghallen AS. Opera Vest har innledet et positivt samarbeid med stiftelsen, men

Vest Norges Opera har foreløpig valgt å stå utenfor. Derfor er tilskuddet til Vest Norges Opera redusert for 2007. Departementet forutsetter at det skjer en avklaring i forholdet til Den Nye Opera i løpet av 2007.

Tilskuddet til Opera Vest er lagt til Den Nye Opera og det totale tilskuddet for 2007 er dermed på 4,1 millioner kroner, en økning på 1,7 millioner kroner.