Hopp til innhold

Slik skal de nye politistillingene fordeles

Oslo, Hordaland og Rogaland stikker av med flest stillinger når over 300 nye politibetjent-stillinger skal fordeles.

Politi

300 NYE: Fra 1. juli skal de over 300 nye politifolkene være på plass rundt om i Norge. Bildet viser uteksaminering av politistudenter i 2013.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

I løpet av 2015 skal det opprettes 302 nye politistillinger i politidistriktene.

Politiforum forteller i dag hvor alle stillingene skal fordeles. Mens Oslo stikker av med desidert flest, får politidistriktene i Finnmark aller minst.

  • Se hele listen over politidistriktene nederst i saken.

I tillegg til stillingene til politidistriktene, får de såkalte særorganene Kripos (16) og Økokrim (1) til sammen 17 stillinger.

PST får 20 stillinger

Med 20 stillinger til Politiets sikkerhetstjeneste og ti ufordelte stillinger, blir tallet på nye politibetjenter i år totalt 349. Stillingene skal være på plass fra 1. juli av.

Det stilles krav til politidistriktene om at de klarer å skape en vekst på like mange nye stillinger som de nå har fått tildelt. Dette er det fremdeles mange distrikt som ikke har klart for 2014, skriver Politiforum.

Også på jurist-siden i politiet skal det bemannes opp. 50 nye påtalejurister skal på plass rundt om i landet. Tre av dem går til Kripos, to til Økokrim, en holdes tilbake mens 45 skal fordeles på politidistriktene (se faktaboks).

Juristene skal være på plass allerede fra 1. mai.

– Mer synlig og kortere saksbehandling

Peter Christian Frølich

GLEDELIGE TALL: Peter Christian Frølich (H) mener 2015 vil gi mer synlig politi i gatene, og mer effektiv saksbehandling på påtalesiden.

Foto: Hordaland Høyre

Peter Christian Frølich er på Høyres hordalandsbenk og sitter i justiskomiteen. Han gleder seg over fordelingene til spesielt Hordaland og Sunnhordland.

– Dette er en veldig god nyhet for politiet i vårt distrikt. Jeg tror dette kommer til å bety mye for beredskapen for fylket vårt.

LES OGSÅ: 27 distrikt blir til tolv

– I tillegg vil si se mer synlig i politi i årene som kommer, og dette er en del av det som regjeringen lovet. Nå kommer første store bølge med nye politifolk, sier Frølich.

Det er Politidirektoratet som fordeler stillingene. Frølich sier det fra politisk hold har vært viktig å øke politibemanningen, mens det er direktoratet som har ansvaret med å fordele geografisk.

Frølich er også glad for satsingen på påtalesiden.

– I mange år har det vært mangel på politijurister, noe som har til at det blitt en ordentlig propp i systemet med lang saksbehandlingstid. Det tror jeg det blir fart på nå.

Her er listen over hvor mange stillinger politidistriktene får:

Nye politistillinger i politidistriktene fra 1. juli 2015

Oslo

80

Hordaland

27

Rogaland

19

Haugaland og Sunnhordland

16

Agder

16

Østfold

14

Romerike

14

Sør-Trøndelag

14

Hedmark

12

Søndre Buskerud

11

Nordmøre og Romsdal

11

Salten

10

Vestfold

9

Troms

7

Nord-Trøndelag

5

Sunnmøre

5

Follo

4

Vestoppland

4

Nordre Buskerud

4

Midtre Hålogaland

4

Sogn og Fjordane

3

Asker og Bærum

3

Gudbrandsdal

3

Telemark

2

Helgeland

2

Vestfinnmark

2

Østfinnmark

1