Nordsjødykkere fikk hjerneskader

For første gang er det dokumentert at nordsjødykkerne fikk hjerneskader.

Nordsjødykker
Foto: NRK

For første gang har forskere klart å påvise hjerneskader som følge av nordsjødykkingen.

Haukeland universitetssykehus har undersøkt hjernene til 91 tidligere nordsjødykkere ved hjelp av omfattende MR-undersøkelser. Hjerneskader var overrepresentert blant nordsjødykkerne målt mot kontrollgruppen i undersøkelsen.

Skader blodtilførselen

Arbeidet under varierende trykk kan skade blodtilførselen til hjernen. Det forteller overlege Gunnar Moen ved Haukeland universitetssykehus til NRK.

- Dykkerne har blitt utsatt for betydelige belastninger som følge av dype dykk. Ved gjentatte dykk kan dette gi en hjerneskade, forklarer Gunnar Moen.

Tidligere er det i sykehusets undersøkelser av nordsjødykkerne påvist at de har problemer med blant annet lunger, hørsel og balanse. Hos en tredjedel er det funnet tegn på varige skader på sentralnervesystemet.

Datamaskiner har brukt over ett år på å beregne resultatene fra MR-undersøkelsene. Det er uvisst når den endelige rapporten vil bli publisert.

- Hjerneskadene kan gi motoriske og psykiske problemer samt hukommelsesproblemer, sier Moen.

Krever 150 mill. i erstatning

I Oslo tingrett sitter nå 19 tidligere nordsjødykkere med staten som motpart. 18 av dem krever opp mot 150 millioner kroner i erstatning. Vinner de frem, vil trolig flere hundre nordsjødykkere reise sak mot staten, og trolig fremme et erstatningskrav som samlet kan bli et milliardbeløp.

- Tidenes største arbeidslivsskandale i Norsk historie, mener Marius Reikerås, advokat for de 19 tidligere nordsjødykkerne.

Dette underbygger det som har kommet frem i retten, mener han.

- Det er positivt at offentligheten får kjennskap til at skadene er mer alvorlig enn tidligere antatt, sier Reikerås.