Ni soner langs kysten får vernestatus for å ta vare på livet under vann

Sjekk listen over områdene som har «unike naturverdier» under vannskorpen. – På tide, mener WWF.

Markering av vernet av Lurefjorden og Lindåsosane.

JUBLER: Det var stor glede da Lurefjorden og Lindåsosane i Vestland fylke i dag ble vernet. Fra v. Jarle Skeidsvoll, Austrheim-ordfører Per Lerøy, fylkesordfører Jon Askeland, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og Alver-ordfører Sara Sekkingstad.

Foto: METTE ANTHUN / NRK

Ni kystsoner fra Finnmark i nord til Vestland i sør får i dag status som såkalte «marine verneområder».

Dette er spesielle havområdet med et rikt mangfold av arter, som norske myndigheter vil ta spesielt vare på i fremtiden.

Det er regjeringen som i dag går ut med nyheten om de nye vernede sonene langs kysten. Med dette øker antallet på slike områder i Norge fra seks til 15.

Områdene ligger i Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland fylker. En stor spennvidde av norsk kystnatur, med både fjorder og ytre kystområder, er representert.

Her er listen

De ni nye områdene som blir vernet i dag er:

  • Vestland: Lurefjorden og Lindåsosane
  • Trøndelag: Skarnsundet.
  • Nordland: Innervisten.
  • Nordland: Nordfjorden.
  • Nordland: Karlsøyfjorden.
  • Nordland: Kaldvågfjorden og Innerhavet.
  • Troms og Finnmark: Rossfjordstraumen.
  • Troms og Finnmark: Rystraumen.
  • Troms og Finnmark: Ytre Karlsøy.

Les hva regjeringen skriver om hvorfor disse ni områdene blir vernet:

STOR SPENNVIDDE: Områdene som i dag blir vernet strekker seg langs hele den norske kysten.

– En stor dag

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn besøkte i dag Lygra i Alver kommune i Vestland for å markere opprettingen av Lurefjorden og Lindåsosane som marine verneområder.

– Dette er en stor dag. En rekke verdifulle områder får nå et sterkt vern mot unødvendige inngrep. Det er både jeg og naturen glad for, sier han.

Utløpet av Lindåsosane

BEVARING AV MANGFOLD: De marine verneområdene opprettes for å ta vare på viktige naturverdier i havet.

Foto: Magnus Johan Steinsvåg
De ni områdene som i dag ble vernet har et rikt mangfold av arter som norske myndigheter vil ta spesielt vare på.

Det har vært få protester. Er det mye lettere å verne det som vi ikke ser?

– Jeg tror folk langs fjorden her og i kommunene er opptatt av å ta vare på fjorden sin, og nå gjør vi det.

Det kan ordfører i Alver kommune, Sara Sekkingstad bekrefte.

– Vi har hatt to positive vedtak som bekrefter at vi i kommunen ønsker å ta vare på naturverdiene og ressursene som finnes her, sier hun.

– Det er historisk at vi får det første verneområdet i Vestland. Det er vi stolte over.

– På tide

Norge har gjennom konvensjon for biologisk mangfold forpliktet seg til å verne minst 10% av norske havområder innen 2020. Dette målet kommer ikke til å nås, ifølge Fredrik Myhre, seniorrådgiver i WWF.

– Arbeidet med å verne norske havområder har vært alt for dårlig og tregt frem til nå. Det er gledelig å se de nye verneområdene som kommer på plass i dag, og vi håper at dette kan være med på å kickstarte arbeidet videre, sier han.

Fredrik Myhre, seniorrådgiver i WWF

TA VARE PÅ HAVET: – Mange næringslivsaktører er redd for ordet vern når det er snakk om havet. Jeg tror ikke det er så mange som er redd for ordene smittevern og brannvern. Det gjelder å ta vare på, sier Fredrik Myhre i WWF.

Foto: Monica Larsen / Monica Larsen

For å nå målene må det tenkes helt nytt om vern, mener han.

– Solberg-regjeringen har hatt som mantra at fornuftig bruk gir godt vern. Vi må tenke motsatt. Vi må tenke bruk gjennom vern.

– Naturen trenger ikke oss mennesker, men vi mennesker er helt avhengig av naturen for alt vi gjør. Det er havet som gir oss mesteparten av oksygenet vi puster, som gir oss mat og som gir oss arbeidsplasser i all overskuelig fremtid.