Hopp til innhold

Nesten dobbelt så mange direktører på to år

Antallet ledere med direktørtittel i Bergen kommune har økt kraftig de to siste årene. I 2015 hadde kommunen 17 direktører, nå er tallet 32.

Robert Rastad

KOMMUNALDIREKTØR: Robert Rastad, sier at ansettelsene er gjort administrativt og ikke er en politisk avgjørelse av byrådet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Kommunaldirektør Robert Rastad innrømmer at det kan se ut som om det har gått inflasjon i tallet på direktører i Bergen kommune.

– Ut fra statistikken her, så kan en jo stille seg spørsmålet. Det er gjort en del vurderinger de siste årene som har ført til at flere har fått direktørtittel.

På to år har antallet direktører nesten doblet seg. Fra 17 i 2015 til 32 i 2017.

Opposisjonen i bystyret reagerer kraftig.

– Direktørene har fått en altfor høy lønnsøkning i forhold til andre ansatte, det vil jeg tro at de ansatte vil reagere på, sier Høyres gruppeleder Hilde Onarheim.

Hilde Onarheim

KRITISK: Høyres Hilde Onarheim er kritisk til at det kuttes i tjenester samtidig som det blir flere direktører.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Samlet viser tallene at de 32 direktørene har hatt dobbelt så høy prosentvis lønnsvekst som andre ansatte. I snitt er de i ferd med å bikke en million kroner i årslønn.

Kommunaldirektør Robert Rastad mener det skyldes at direktører som har tjent mindre enn andre er løftet opp på nivået til de andre direktørene.

– Direktører i Bergen kommune har god lønn, men om vi sammenligner med stat, fylke og andre store byer ligger vi ikke spesielt høyt. I fjor hadde vi som er toppdirektører et lønnsoppgjør på 2,2 prosent.

– Dette er vurdert

Rastad sier ansettelsene er gjort administrativt, og ikke er en politisk avgjørelse av byrådet.

En av årsakene til økningen er at noen av etatslederne i kommunen ble oppgradert til direktører, dermed ville andre i samme posisjon også ha direktørtittel.

– Vi opplevde at noen byrådsavdelinger hadde flere direktørtitler. Da de store driftsavdelingene så dette, mente de det var unaturlig at det var ulikheter. Dermed har enkelte kommunaldirektører gjort den vurderingen at de ved nyansettelser har ansatt med direktørtittel.

Harald Schjelderup i bystyresalen juni 2017

UTJEVNE ULIKHETER: Byrådsleder Harald Schjelderup mener det måtte ryddes opp i ulikheter.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Likestilling

Byrådsleder Harald Schjelderup måtte i bystyret onsdag svare på dette. Der sa han at kommunen har ønsket lik praksis for titler i kvinne- og mannsdominerte deler av kommunen.

– Det har lenge vært en urettferdighet med ledere for etater som har hatt tittel og andre ikke. Jeg ønsker ingen inflasjon i antall direktører i Bergen kommune, men denne urettferdigheten kan jeg forsvare at det er rettet opp i, sier han til NRK.

Hilde Onarheim mener byrådet må ta ansvar for at utgiftene til direktører øker når kommunen må kutte på andre områder.

– Jeg skjønner ikke hvordan dette bare kan skje uten at noen i det hele tatt har kommentert dette.