Hopp til innhold

Nav fikk kraftig kritikk av brannvesenet – nå revurderer de beslutningen

Nav ville ikke lenger tilby gratis komfyrvakt, selv om komfyrbranner topper brannstatistikken.

Brent kjele etter en kjøkkenbrann på Rustad

KJØKKENBRANN: Rundt 50 prosent av branner og branntilløp i Hordaland i fjor startet i komfyrer.

Foto: Audun Braastad / Oslo brann- og redningsetat

Nav mottok kritikk fra flere hold da det ble kjent at de ikke lenger vil tilby personer å søke om komfyrvakter dekket av folketrygden.

En stor andel av branner og branntilløp starter i komfyrer, og brannsjefen i Bergen var en av dem som reagerte.

– Rundt halvparten av alle brann og branntilløp landet i fjor skyldtes komfyrer. Komfyrvakt er den desidert beste løsningen for å forhindre dette, sa brannsjef Leif Linde.

Onsdag har Nav bestemt seg for å revurdere beslutningen.

– Vi lytter til kritikken og argumentene fra brannvesenet, og vil derfor gjøre en ny vurdering i denne saken. I den forbindelse vil vi kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skriver seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i en e-post til NRK.

Laster Twitter-innhold

Forhindrer brann

En komfyrvakt sørger for at komfyren slår seg av dersom det er oppstår fare for brann.

Dette har personer med behov for det kunnet søke om å få dekket gjennom folketrygden. Tilbudet har, ifølge, Nav vært rettet mot personer med varig nedsatt funksjonsevne, i hovedsak personer med demens og kognitive utfordringer.

Årsaken til at de ville fjerne tilbudet, er at de opprinnelig mente at det ikke lenger er noe som kan inngå i folketrygden.

– For at et hjelpemiddel skal inngå i folketrygden er det blant annet krav om at hjelpemiddelet skal være utformet spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne, og at det ikke er vanlig å anskaffe produktet i befolkningen, skriver Grundtjernlien.

Men Nav sier det i dag er vanlig å kjøpe komfyrvakter i butikken selv.

– Det var dette som lå til grunn for vår vurdering, skriver Grundtjernlien.

Siden 2010 har det også vært et krav om komfyrvakt i nybygg og eller i forbindelse med rehabilitering av elektriske anlegg, og Nav mente derfor behovet ikke var like stort som tidligere.

Brannsjef Leif Linde i Bergen

REAGERER: Brannsjef Leif Linde sier komfyrvakter er det sikreste hjelpemiddelet for å forhindre komfyrbranner.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Utsatte grupper dør i branner

– Det er totalt ansvarsløst av Nav å kutte denne støtten for de mest utsatte blant oss. Dette går ut over dem som trenger det mest, de som er minst i stand til å få tak i et slikt hjelpemiddel på egen hånd eller skaffe seg penger til det, sa gruppeleder for SV i bystyret i Bergen, Oddny Miljeteig.

Hun kalte beslutningen for «skrivebordspolitikk».

Brannsjef Linde fortalte at personer med ulike former for nedsatt funksjonsevne er en spesielt utsatt gruppe når det gjelder husbranner.

Komfyrvakt

KOMFYRVAKT: Komfyrvakten kutter strømmen til komfyren hvis det oppstår fare for brann.

Foto: Philip Hofgaard

Halvparten av brannutrykningene i Norge i fjor skyldtes komfyren, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg tilhører tre av fire som dør i boligbranner det brannvesenet kaller risikoutsatte grupper.

– Det kan være eldre personer, andre folk med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusmisbrukere. Denne gruppen har mest behov for komfyrvakt. Samtidig er det også gjerne disse som ikke har mulighet til å prioritere å kjøpe dette selv, sier han.

Linde sa han var glad for at det kreves komfyrvakter i nye bygg.

– Men det er altfor tidlig å fjerne dette tilbudet. Det vil ta mange år før de nye standardene også dekker risikogruppene, sier Linde.