Håkon held fram

Håkon Myrvang går på fire nye år som ordførar i Naustdal.

Håkon Myrvang

NY PERIODE: Håkon Myrvang (Ap) sikra seg fire nye år.

Foto: Torbjørn Fardal / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Naustdal kommunestyre 2011 - 2015

Arbeidarpartiet - seks representantar
Håkon Martin Myrvang
Annlaug Birkeland
Randi Elvebakk Reiakvam
Odd Gunnar Røyseth
Trude Meek
Vegard Solheim

Framstegspartiet - ein representant
Marius Hallset Reiakvam

Høgre - fire representantar
Harald Kvame
Anne-Britt Øyra
Dag Rune Mallasvik
Steinar Kvame

Kristeleg Folkeparti - ein representant
Asbjørn Djupvik

Raudt - ein representant
Magnar Falkenstein

Senterpartiet - fire representantar
Viggo Leikanger
Linn Christin Fløholm
Ståle Fimland
Agnar Horstad

Sosialistisk Venstreparti - to representantar
Ole Erik Thingnes
Tone K. Hjelle Cirotzki

Venstre - to representantar
Øystein Djupvik
Runar Tengel Hovland

Ordførar: Håkon Myrvang (Ap)held fram
Varaordf: Harald Kvame (H) held fram
(Samarbeid Ap, H, Frp)