Nær én av to nordmenn vil la seg operere av roboter

Ville du tillatt at en robot med kunstig intelligens undersøker, diagnostiserer og opererer deg? Ja, svarer nær én av to nordmenn i en ny undersøkelse.

Mann opereres ved hjelp av en operasjonsrobot.

OPERASJON VED HJELP AV ROBOT: Flertallet i Norge er positiv til slike løsninger.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Det finnes jo allerede roboter som utfører sånne kikkhullsoperasjoner. Det går jo bra, så jeg vil ikke si nei, sier Sigrid Hope fra Bergen.

Og Hope er langt fra alene. Hovedkonklusjonen i en ny undersøkelse er at nordmenn er positive til å la roboter og kunstig intelligens (AI) løse sine helsebehov. Til sammen 50 prosent sier ja til slike løsninger, mens 39 prosent sier nei.

Bak undersøkelsen står selskapet PricewaterhouseCoopers, PwC. Til sammen 11.000 mennesker, i tolv land, inkludert Norge er spurt. Selskapet håper rapporten blant annet kan resultere i en debatt om bruken av slike tjenester.

Sigrid Hope

TROR PÅ NY TEKNOLOGI: Sigrid Hope i Bergen er en av mange i Norge som stiller seg positiv til bruk av roboter.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Størst skepsis blant de over 55

Dette er noen av hovedfunnene i undersøkelsen:

  • Kun de over 55 år er mer negative enn positive til å la roboter løse sine helsebehov.
  • Vi er mer skeptiske til kunstig intelligens når det gjelder våre nærmeste.
  • Nordmenn er villige til å la roboter gjøre enkle operasjoner. 46 % er villige til å la roboter utføre små operasjoner og kirurgiske inngrep i stedet for en lege, mens 42% er ikke villig.
  • 35% er villige til å la roboter utføre større operasjoner (som å bytte ut et kne eller hjerte), mens 51% helst vil bli operert av et menneske.

Dette er funksjonene nordmenn er mest positive til at roboter kan overta:

  • Ta blodprøve og komme med svar umiddelbart.
  • Rådgivning om trening og helse basert på personlig helsejournal.
  • Overvåking av hjertet, testing av hjerterytme og anbefalinger basert på svarene.

Norge flink til å ta i bruk ny teknologi

– Generelt er det overraskende at så mange ønsker roboter og kunstig intelligens velkommen, uavhengig av kjønn, alder og land. Dette viser at folk er mer positive enn antatt til å ta i bruk ikke-tradisjonelle behandlingsmåter, sier helseleder i PwC, Dagfinn Hallseth.

Dagfinn Hallseth

ER OVERRASKET OVER RESULTATET: Dagfinn Hallseth er helseleder i PwC.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Han mener Norge er et land der folk har stor tro på teknologi og at vi tradisjonelt er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.

– Vi er blitt overraskende positiv til kunstig intelligens, viser vår undersøkelse. Men innføringen av ny teknologi medfører også nye utfordringer og risikoområder, og må gjøres med klokskap, sier Hallseth.

Mye av teknologien er allerede tatt i bruk eller på vei inn. Mer vil komme i årene som kommer. Teknologien vil trolig føre til at personalet i helsevesenet kan få frigitt tid og kapasitet som kan brukes opp mot pasientene.

– Helt automatisert vil helsevesenet aldri bli. Flere og flere operasjoner gjøres på denne måten, men selv i fremtiden vil ikke alt kan utføres gjennom kunstig intelligens.