Mindre bompenger fra bilister

Flere bilister i Bergen vil betale totalt 250 millioner kroner mindre i bompenger per år enn man hadde forventet. Årsaken er at Statens vegvesen har gjort en kvalitetssikring av den nye bypakken og funnet ut at den foreslåtte timeregelen i bompengeopplegget gir større effekt enn forventet. Timeregelen går ut på at man betaler bompenger bare én gang i timen, uavhengig av antall passeringer. – Det er flere som får rabatt for timeregelen enn det vi først la til grunn, sier sekretariatsleder for byvekstavtalen Adelheid Nes.

Køprising i Bergen
Foto: Eivind A. Pettersen / NRK