Migrenehjerner har et problem

Grunnen skal være at hjernebølgene hos migrenepasienter er langsommere enn hos friske.

Hjerne

LANGSOMME HJERNEBØLGER: Migrenepasienter har langsommere hjernebølger enn friske.

Foto: Colourbox

Og hjernebølgene går langsommere også mellom migreneanfallene har forskere oppdaget, skriver Forskning.no .

Permanent dysfunksjon

Denne forskningen antyder at migrenehjerner har en permanent dysfunksjon – en forstyrrelse som gjør at de fungerer litt annerledes enn hjernene til friske personer. Dette har forskere funnet ut ved å sammenligne hjernerytmen til 33 migrenepasienter og 31 kontrollpasienter mellom anfallene.

– Ved hjelp av teknikken kvantitativ elektroencefalografi (QEEG) kan vi måle den elektriske aktiviteten i hjernen, forklarer forsker Marte Helene Bjørk som gjennomførte studien.

Jo sterkere - jo langsommere

I tillegg til at hjernebølgene gikk saktere var det også slik at jo sterkere anfallene er jo langsommere går bølgene også mellom anfallene. Dette kan tyde på lett dysfunksjon i hjernebarken hos migrenepasientene.

– Det er viktig å understreke at dette er veldig små endringer som vi ser med veldig følsomme målemetoder. Det vil neppe være merkbart for den enkelte pasient, sier Bjørk.

Forskerne mener studien underbygger annen forskning som viser at migrene er en sykdom som er til stede også mellom anfallene. Og at disse funnene forsterker teorien om at alvorlig grad av migrene kan påvirke hjernen på sikt.