Mener politikere og næringsliv lider av kunnskapsmangel

Politikere og næringsliv på Vestlandet skjønner ikke at nye motorveier og urbane byer ikke passer sammen, mener Erling Dokk Holm. Ett samferdselsprosjekt i vest roser han – fordi det går sakte.

Erling Dokk Holm og boligbygging i Bergen

– DÅRLIG KOMBINASJON: I går la Bergen Næringsråd frem planer for 10.000 nye boliger i Bergen på ti år. Erling Dokk Holm mener de slår planene i hjel når de samtidig kjemper for store veiprosjekter.

Foto: Opus / NRK

Tirsdag morgen fortalte NRK at Bergen Næringsråd mener det bør bygges hele 10.000 boliger i Bergen sentrum de neste ti årene. Senere på dagen inviterte næringsrådet til konferanse med hovedfokus på byutvikling.

Der ble planene deres nærmest latterliggjort av statsviter, byutviklingskommentator og dekan ved Markedshøyskolen, Erling Dokk Holm.

Under konferansen kalte han det et stort paradoks at næringslivet på Vestlandet både vil bygge tettere byer og kjemper for store veiprosjekter som gjør at folk kan bo lenger borte fra byene og pendle.

– Jeg tolker denne begeistringen både for bedre veier og tettere og mer urbane byer som et uttrykk for kunnskapsmangel. Man skjønner ikke at det er en konflikt mellom de to, mener Dokk Holm.

Marit Warncke i Bergen Næringsråd

Marit Warncke, leder i Bergen Næringsråd

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Det er gjennom transportårene Norge har blitt bygget

Etter fremleggelsen av utbyggingsvisjonene snakker administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd naturlig nok varmt om tett bybebyggelse. Hun mener likevel det er mulig å jobbe parallelt for fergefri E39 og andre store veiprosjekter.

– Det er jo gjennom transportårene Norge er blitt bygget. Utviklingen vi ser i bydelssentrene og bygdene rundt Bergen skjer nettopp fordi det har vært bygget infrastruktur, sier Warncke, og legger til at fremtidens transportløsninger gjør det mulig å bevege seg over større områder, men at hun ser på byene som motorene i regionene.

– Men har ikke den utviklingen du skisserer, nettopp ført til byspredning?

– Jo, det har det jo gjort. Fordi man ikke samtidig har klart å satse på byene, og både næringsliv og befolkning har blitt tvunget lenger og lenger ut, sier Warncke.

Erling Dokk Holm

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Markedshøyskolen

Foto: Sølve Rydland / NRK

Liker Bybanen fordi den går sakte

Også de store politiske partiene sier «ja, takk, begge deler». Dokk Holm mener argumentasjonen ikke henger på greip.

– Spesielt på Vestlandet er begeistringen for infrastruktur helt ute av takt med det vi vet om infrastrukturens betydning for for eksempel økt produktivitet i økonomien. Bedre veier kan ofte ha negative effekter, sier Dokk Holm, og trekker frem følgende eksempel:

– Får man en bedre vei, så legger man gjerne ut et eneboligfelt, og bygger seg opp som pendlerkommune. Og så medfører det bare økt biltrafikk. Og, om noen år, så er det kø på den nye fine veien, så kommer det krav om enda bedre vei.

Ett prosjekt på Vestlandet er Dokk Holm positiv til – nettopp fordi det ikke legger til rette for pendling over lange avstander.

– Bybanens fantastiske egenskap er jo at den ikke går så fort. Da kan den heller ikke gå så langt. Dermed må man bygge bymessig rundt holdeplassene, noe som gjør Bergen til en mye sterkere by, med flere innbyggere og større arbeidsmarked og boligmarked innenfor byens grenser.