Måløybrua opna att

Riksveg 15 Måløybrua er no open etter å ha vore mellombels stengt.