Hopp til innhold

Skal feire frikjennelsen i kveld

Tidligere stortingsrepresentant Magnus Stangeland er frifunnet etter beskyldninger om uaktsomt grovt bedrageri i forbindelse med heving av stortingspensjon.

Video Stangeland frikjent i lagmannsretten.

SE VIDEO: Stangeland jubler over at han ble frikjent i lagmannsretten.

Det har Borgarting lagmannsrett avgjort. Stangeland var under tiltale for ved grov uaktsomhet å ha skaffet seg en uberettiget vinning da han krevde stortingspensjon til tross for at inntekten hans oversteg pensjonsbeløpet.

Dermed fikk Stangelands advokat Svein Aage Valen fullt medhold for sitt syn. Han krevde full frifinnelse av Borgarting Lagmannsrett.

Rett etter domsavsigelsen tok Valen kontakt med Stangeland.

– Jeg tenkte ikke, jeg jublet

Og samtalen ble like kort som selve dommen.

– Han gratulerte. Frikjennelsen sa han. Akkurat der og da tenkte jeg ikke, det kom bare et jublebrøl nesten som om jeg hadde vunnet en olympisk gullmedalje, sier Stangeland til NRK en liten halvtime etter at han fikk gladmeldingen fra advokaten.

Stangeland sier at saken har hengt over ham som en mare i de tre årene den har vart.

– Det som har holdt meg oppe i den tiden er gode venner og gode kolleger både i næringsliv og blant gamle politikere. De har gitt meg mye støtte på veien, sier Stangeland.

Dømt i tingretten

– Det at Stangeland har tilpasset seg reglene fra Stortingets pensjonsstyre er hverken uaktsomt eller grovt uaktsomt, sa Valen under behandlingen i lagretten.

Advokaten sa i retten at det var fullstendig ubegripelig at Stangelands sak skulle vurderes på en slik måte at han skulle dømmes til fengsel mens sakene til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og Tore Austad, som Valen mener er svært like, ikke ble forfulgt.

Tingretten dømte Stangeland til 60 dager i fengsel og til å betale motpartens saksomkostninger med 100 000 kroner. Pengene brydde ikke Stangeland seg så mye om.

– Men det verste var å bli dømt til fengsel. At jeg skulle sitte i fengsel slik jeg kjenner meg selv, det kunne jeg ikke forestille meg, sier Stangeland.

Frifunnet

Nå er dommen fra Oslo tingrett fra 7. januar i år opphevet.

Der ble Stangeland dømt til fengsel i 60 dager. Han ble også dømt til å dekke det offentliges saksomkostninger med 100 000 kroner.

I dommen fra lagmannsretten heter det blant annet:

«Stangeland aksepterer etter dette at han ikke hadde rett til pensjonen som ble utbetalt forperioden 1. oktober 2004 – 28. februar 2006, et beløp på til sammen 536 296 kroner.»

Også lagretten mente at stortingspensjonsordningens innvilgelse av pensjon til Stangeland var urettmessig. Lagmannsretten er imidlertid ikke enig med tingretten i at Stangeland forledet pensjonsordningen gjennom å ikke gi et korrekt og fullstendig bilde av hvor store inntekter han egentlig hadde.

I domspremissene heter det blant annet:

«Samlet sett kan Stangelands opptreden ikke karakteriseres som kvalifisert klanderverdig eller foranledige sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet.»

Nå håper Stangeland at dette er siste kapittel i stortingspensjonssaken for hans del.

– Nå har jeg bestilt kake og brus til klokken 12, for nå håper jeg dette er over. Den store jubelen slipper jeg løs når dommen er rettskraftig, sier Stangeland.