Hopp til innhold

No vil Lødemel ha E39 om Stryn

– Eg har halde på dette med brukryssing Lote–Anda som eit godt alternativ, sa Bjørn Lødemel (H) for eitt år sidan om E39. No har han snudd.

Bjørn Lødemel, Erna Solberg og Jan Tore Sanner saman i Hornindal.

SNUR: Bjørn Lødemel (t.v.) har tidlegare tala for E39 gjennom midtre Nordfjord. No vil han ha stamvegen gjennom Stryn.

Foto: Bård Siem / NRK

Bjørn Lødemel seier han må ha eit standpunkt når ferjefri E39 på Vestlandet blir sett opp mot Intercity-satsinga på Austlandet.

– Eg meiner S'en er ute, i og med at det er 20 minuttar lenger reisetid i Nordfjord, seier stortingspolitikaren i dag og dermed snur i synet på kvar E39 skal gå i framtida.

– Mykje pengar

Lødemel har tidlegare kjempa for at E39 skal gå over bru mellom Gloppen og Eid og så tilbake til nybygde Kvivsvegen, det mykje omtala S-alternativet.

No meiner han derimot, som fylkeskommunen i Møre og Romsdal og Statens vegvesen, at vegen bør gå frå Byrkjelo og om Stryn.

(Artikkelen held fram under kartet)

E39 alternativa gjennom Nordfjord

ALTERNATIVA: E39-alternativa gjennom Nordfjord.

Foto: Statens vegvesen

Ei kvalitetssikring gjort på oppdrag av Finansdepartementet og Samferdsledepartementet tilrår derimot hengebru mellom Anda og Lote og veg vidare over Stigedalen til Volda.

– Det er klart at å byggje ein parallell til Kvivsvegen som kostar kanskje to milliardar kroner i høve til det vegvesenet seier, så er det mykje pengar. Og det er pengar eg meiner vi bør bruke andre stader, til dømes i Sogn og Fjordane, der det er stort behov for pengar, seier han.

Påstår hestehandel

Den framtidige traseen er ei heit potet i Nordfjord, ikkje minst i Gloppen, Eid og Stryn kommunar.

Dei to førstnemnde som kjempar for å framleis få E39, og på sikt ferjefri fjordkryssing Anda–Lote, medan også Stryn ynskjer ferjefri fjordkryssing–då ved Svarstad.

Nyleg vart det påstått at Arbeidarpartiet vil tvinge Senterpartiet til å velje mellom Stad Skipstunnel og E39 mellom Gloppen og Eid. Noko som vekte kraftige reaksjonar.

Splitta Sp

Ifølgje Fjordingen har Senterpartipolitikarar i Stryn, Hornindal, Stranda, Ørsta og Volda bede Samferdsledepartementet og statsministeren sitt kontor å gå for eit indre alternativ.

– Avisoppslag siste dagane kan tyde på at Senterpartiet står samla om det som blir kalla Gloppen S-en, men det er feil. Det må ikkje danne seg inntrykk av at Sp er samla om den løysinga, seier ordførar Anne-Britt Øen Nygård i Hornindal og fylkespolitikar Per Kjøllesdal til avisa.

– Småpengar

Tore Hjelle

SKUFFA: Tore Hjelle i Eid Høgre.

Foto: Eid Høgre

Og no snur altså Lødemel. Skuffande, uryddig og overraskande, meiner partifellene. Spesielt etter at han nyleg på nytt er nominert til Stortinget.

Gruppeleiar i Eid Høgre, Tore Hjelle, tykkjer Lødemel har funne dårlege argument.

– Det vi snakkar om er ei investering på 4,5 til 6,5 milliardar avhengig av kva trasé ein vel, medan det i Møre og Romsdal er snakk om ei investering på 36 milliardar kroner. Så skal vi altså sitje å «gneke» på ein brøkdel av dette fordi det skal bli så billig så mogeleg i vårt fylke utan å tenkje på at ein i framtida skal ha utvikling mellom kommunane her også, seier han.

– Uryddig av Lødemel

Olin Johanne Henden frå Gloppen set i samferdsleutvalet i fylket. Høgrepolitikaren er overraska over snuoperasjonen til partifellen.

Olin Johanne Henden

OVERRASKA: Olin Johanne Henden i Gloppen Høgre.

Foto: NRK

– Veldig skuffande med tanke på at nominasjonen er overstått, og dette kjem opp i etterkant, så stussar eg litt over det, seier ho.

– Er det uryddig å endre standpunkt etter at han er nominert til Stortinget?

– Ja, med tanke på at det ikkje har kome fram andre argument som gjer at det skal vere grunn til å ombestemme seg.

Blir tema på årsmøte

Henden meiner det ville vore meir ryddig av Lødemel å snu før nominasjonen, og seier ho vil ta saka opp med stortingsrepresentanten når dei to gjestar årsmøtet til Gloppen Høgre i byrjinga av mars.

I Eid seier også Hjelle at saka blir tema på deira årsmøte. Lødemel seier snuoperasjonen ikkje har noko med nominasjonen å gjere.

– Eg må ha eit standpunkt som held seg når debatten om E39 kjem opp i høve til om ein skal byggje Intercity eller ferjefri E39, avsluttar han.