Hopp til innhold

Lærer dømt for overgrep mot sju barn

En lærer i Bergen er dømt til fengsel i tre år og sju måneder for overgrep mot sju barn. Han vil ikke anke.

Bistandsadvokat Celine Wallevik og politiadvokat Celin Hauge Andersen.

FLERE OVERGREP MOT BARN: En mann i 30-årene stod tiltalt for overgrep mot syv barn. Han var lærer for flere av barna.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Mannen i 30-årene jobbet som lærer ved småtrinnet på en skole i Bergen. Han var lærer for seks av de fornærmede barna.

Under rettssaken ba Aktor Celin Hauge Andersen om fem og et halvt års fengsel for læreren.

– Vi tar til etterretning at dommen ikkje er i overrenstemmelse med det vi har argumentert, og at tingretten er uenig med oss, særlig når det gjelder straffeutmåling. Vi vil bruke ankefristen. Statsavdvokaten vil ta den endelige avgjørelsen. Nå skal jeg gå gjennom dommen og deretter sende min innstilling, sier Andersen til NRK torsdag kveld.

Cecilie Wallevik er bistandsadvokat for de pårørende. De mente at aktors påstand var lav, og reagerer kraftig på at den nå blir lavere.

– De er skuffet over straffeutmålingen, sier Wallevik.

Mannens forsvarer Einar Råen er derimot tilfreds.

– Min klient er veldig fornøyd med at retten har redusert straffen i forhold til aktors påstand om 5,5 års fengsel. Jeg mener straffen i større grad enn aktors påstand er riktig, sier han til NRK.

Det var BT som først meldte om dommen torsdag ettermiddag.

8-9-åringer

Retten regner opp flere grunner til at de har redusert straffen.

Først og fremst at den tidligere læreren har tilstått alle forholdene.

Overgrepene mot barna skal ha skjedd i skoletiden. Andre barn skal ha sett noen av hendelsene.

De fleste barna var åtte eller ni år da overgrepene skjedde.

– Retten finner grunn til å vektlegge min klients tilståelser mer enn det påtalemyndigheten antydet, sier Råen.

Dessuten mener retten at påtalemakten har brukt alt for lang tid på saken.

– Det er også viktig for min klient at retten viser til at påtalemakten har brukt besøksforbud og i for lang tid ikke har latt han få innsyn i dokumentene.

Skal ikke jobbe med barn

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale erstatning til barna han har begått overgrep mot. Datautstyret hans er inndratt, og han er fradømt jobb eller engasjement med barn eller unge.

– Alt dette er han fullt innforstått med, sier Råen.

– Er det noe dere vurderer å anke?

– Det er ikke aktuelt å anke verken skyldspørsmålet, erstatning, inndragning eller rettighetstap. Han har sagt at han aldri vil søke eller ha slik jobb eller engasjement. Og i forhold til straffeutmålingen mener vi at vi har blitt hørt med våre argumenter.

Erstatningskravene var samlet på rundt 560.000 kroner. Bistandsadvokat Wallevik er fornøyd med rettens erstatningsutmåling.

– Den er i det vesentlige i samsvar med det som ble påstått.

Les også Lærer i 30-årene erkjenner overgrep mot syv barn: – Ventet på at politiet skulle komme

Bistandsadvokat Celine Wallevik og politiadvokat Celin Hauge Andersen.