Hopp til innhold

KRITISK TIL DATALAGRINGSDIREKTIVET:

En fersk ekspertutredning fastslår at det norske datalagringsdirektivet, som ikke er trådt i kraft, er i strid med menneskerettighetene, skriver NTB. Regjeringen besluttet i april å stanse arbeidet med datalagringsdirektivet etter at EU-domstolen i Luxembourg hadde felt en knusende dom over det.