Krigsheltenes klubb legges ned

Etter 60 års aktivitet legges Lingeklubben ned. - Vi har hatt en mengde hyggelige sammenkomster gjennom årene, forteller Eilert Eilertsen (89).

Eilert Eilertsen, Jacob Strandheim og August Rathke

KRIGSHELTER: Eilert Eilertsen, Jacob Strandheim og August Rathke har han holdt kontakten med krigskameratene gjennom Lingeklubben. Nå legges aktiviteten ned.

Foto: Hommedal .Marit / SCANPIX

Norsk Hydros fabrikk for tungtvann på Vemork.

Tungtvannsaksjonen på Vemork er en av de mest kjente aksjonene utført av Kompani Linge

Foto: NTB/Scanpix

Klubben har hatt landets mest kjente krigshelter som medlemmer. 

De største sabotasjeaksjonene i Norge under den andre verdenskrig ble utført av de vel 500 nordmennene som tjenestegjorde i Kompani Linge.

Blant de meste kjente aksjonene er Lofotraidet, Måløyraidet og Tungtvannsaksjonen på Vemork. Soldatene, eller agentene som de gjerne kaltes når de opererte i hjemlandet, sto også bak en lang rekke sabotasjeaksjoner mot tyske og nazistiske anlegg og skip i Norge. Etter krigen holdt kompaniets medlemmer og ektefeller kontakt gjennom Lingeklubben.

Møteplass og støtte

- Det har vært en enestående gjeng, og vi har hatt en mengde hyggelige sammenkomster gjennom årene, forteller Eilert Eilertsen (89). Sammen med August Rathke og Jacob Strandheim utgjør han omtrent halvparten av den gjenværende Lingeklubben i Bergen. På landsbasis er det nå 63 av de aktive tilbake mens medlemstallet var rundt 460 for 60 år siden.

August Rathke, Eilert Eilertsen, Jacob Strandheim,

Halvpraten av den gjenværende Lingeklubben i Bergen.

Foto: Hommedal .Marit / SCANPIX

Eilertsen fikk militær utdannelse og ble tilknyttet Kompani Linge i Skottland etter å ha rømt til Sverige da tyskerne ville arrestere alle medisinerstudenter i Oslo i november 1943.

I januar 1945 ble han sendt til Norge som sanitetslege for den militære avdelingen Bjørn West som sloss mot tyskerne i fjellene mellom Hordaland og Sogn.

Etter krigen har Eilertsen arbeidet som lege og dessuten vært ordfører i Bergen.

- Bakgrunnen for at Lingeklubben ble startet var ikke bare det sosiale. Det var flere av dem som hadde deltatt under krigen som fikk problemer, og formålet til klubben var å ta vare på dem som hadde det vanskelig, forklarer Eilertsen.

Hjelpe enker og barn

- Klubbens motto er skrevet på engelsk, men vi kan best oversette det med «Hold sammen - ta vare på hverandre», supplerer August Rathke.

Derfor ble Kompani Linges Minnefond opprettet i 1948. Formålet var å hjelpe enker og barn etter de falne og krigsinvalidene. Blant annet arbeidet klubben for å hjelpe barna slik at de kunne få utdannelse.

Avisoppslag etter den tyske invasjonen i Norge i 1940.

Avisoppslag etter den tyske invasjonen i Norge i 1940.

Foto: Fredrikstad Museum

- Gjennom 1960-årene engasjerte vi oss for krigsseilerne. Mange av dem hadde det svært vanskelig. Det var først i 1970-årene at Stortinget tok ansvar for deres situasjon.

Rathke er tidligere byrettsjustitiarius i Bergen. Han er styremedlem i Lingeklubben og mangeårig redaktør av bladet til klubben. Han var bare 19 år da han deltok i motstandsarbeidet som kommunistene drev i Bergen.

- Høsten 1944 ble gruppen rullet opp etter angiveri, og vi måtte gå i dekning, forteller han. Han dro til Skottland i januar 1945 og fikk opplæring i Kompani Linge. Han skulle tilbake til Norge da freden kom i mai 1945.

Shetlandsgjengen

Det var Shetlandsgjengen som brakte August Rathke over Nordsjøen i 1945. På samme turen ble Eilertsen fraktet til Sløvåg i Sogn for å slutte seg til "Bjørn West".

- Jacob var skipper på Hitra som vi begge reiste med, forteller Eilertsen.

Jacob Strandheim har i likhet med andre gjenlevende fra Shetlandsgjengen vært medlemmer av Lingeklubben i etterkrigstiden. Nå er det bare Strandheim igjen i Bergen av Shetlandsgjengen.

Shetlandslarsen

Flere av medlemmene i Lingeklubben har vært med i Shetlandsgjengen. På bildet, Shetlands-Larsen.

Foto: NRK

Strandheim gjennomførte hele 54 turer over Nordsjøen med våpen og forsyninger til motstandskampen i Norge og med norske agenter både til opplæring i Skottland og aksjoner i Norge. Han har dramatiske minner fra krigsårene på sjøen.

- Frykten for tyskerne var ofte ikke det verste. Vær og vind var vel så farlig, minnes han. Shetlandsgjengen hadde store tap.

Omtrent halvparten av dem som drev den farlige farten mistet livet.

- Jeg var heldig, sier Strandheim, som forteller at bare tilfeldigheter hindret at han ble med på en skøyte som forliste og der åtte mann mistet livet.

Interesse

Medlemmer av Lingeklubben har gjennom årene holdt massevis av foredrag og skrevet mange bøker om krigen og sine opplevelser. Eilertsen, Rathke og Strandheim har blant annet besøkt mange skoler og fortalt om krigsopplevelsene sine. Fortsatt sier de ja til å fortelle ungdom om krigen.

- Det er veldig stor interesse blant de unge, både i ungdomsskolen og videregående, sier de samstemt.

- Og vi opplever at interessen er størst blant de yngste. Våre barn er ikke så interessert. Men barnebarna vil gjerne høre om det som skjedde, sier de tre veteranene.