KRFU VIL HA MOBBEOMBUD:

Kristelig Folkepartis Ungdom, KrFU forventer at det blir opprettet et mobbeombud i Hordaland fra høsten av. Utanningsdirektoratet tilbyr nå å dekke halvparten av utgiftene, dersom fylkeskommunen søker om å få delta i et prøveprosjekt med mobbeombod. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen sier fylkeskommunen ikke har tatt stilling til om de vil søke om midler til et slikt prøveprosjekt.