Kokevarsel på Laksevåg opphevet

De nyeste vannprøvene var gode, og kokevarselet for de 2.500 abonnentene på Laksevåg er opphevet. – Smittekilden er fortsatt ukjent, og Riplegården høydebasseng er ute av drift frem til det tappes ned og inspiseres, sier Asle Aasen i Bergen Vann.