Kan redde deg fra hjerteinfarkt

Resultatene fra doktorgraden til Trygve Brügger-Andersen kan være med på å redde liv.

Operasjon

Folk som er i risikogruppen for å få hjerteinfarkt, kan nå få hjelp av ny forskning.

Foto: Alexander Schulz / SCHULZ/MAXPPP

- Jeg vil si at de iallfall kommer til å øke presisjonen på diagnosene som stilles for pasienter med brystsmerter, sier Brügger-Andersen.

Han disputerer denne uken for doktorgraden ved Universitetet i Bergen. Tema er nye metoder for å påvise hvem som er i risikogruppen for hjerteinfarkt.

Bruker proteiner

I sin forskning bruker Brügger-Andersen proteiner i blodet som indikatorer på at et hjerteinfarkt eller annen dødelig sykdom kan oppstå. Varsellampene bør blinke dersom blodprøver påviser forhøyet nivå av proteinene BNP og PTX3 - såkalte hjertemarkører.

- Resultatene mine viser at pasienter med slike verdier har større sjanse for å få infarkt eller en annen dødelig sykdom. Det vi driver med, er imidlertid sannsynlighetsberegning. Derfor kan man ikke si noe sikkert om et eventuelt sykdomsforløp, sier Brügger-Andersen.

Studerte brystsmerter

Trygve Brügger-Andersen

Trygve Brügger-Andersen

Foto: Privat

Materialet for doktoravhandlingen består av blodprøver fra 300 pasienter i tidsperioden 1995-1996, samt 871 pasienter i 2002 og 2003. Samtlige var innlagt med brystsmerter.

- En del av pasientene kan bli sendt hjem, for så å returnere med hjerteinfarkt på et senere tidspunkt. Håpet er at mine funn kan redusere muligheten for dette, sier Brügger-Andersen, som denne uken også fortalte om forskningsarbeidet sitt på Universitetet i Bergens nettavis "På Høyden".

Anbefaler utredning

Forskeren understreker at det i dag gjøres grundige utredninger på pasienter som blir innlagt med brystsmerter. Vanlige risikofaktorer som høyt kolesterolnivå; høytblodtrykk, overvekt, diabetes og røyking er allerede inne i bildet.

- Men jeg mener mine funn kan være et nyttig supplement og et tilleggsverktøy til de metodene som brukes i dag, sier Brügger-Andersen.

Han mener BNP vil være fremtidens hjertemarkør, og dermed supplere troponin - som brukes mest i dag.

- I mitt arbeid har jeg ikke gått inn på hvordan pasienter med forhøyning av BNP og PTX3 følges opp. Min anbefaling er imidlertid at de kartlegges nøye, med tanke på den risikoen de løper, sier Brügger-Andersen.