Oddmund blir ny sjef i Jølster

Haust i Jølster

VALHAUST: Naturvakre Jølster får ny ordførar i haust.

Foto: Anny Skeide

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Jølster kommunestyre 2011 - 2015

Arbeidarpartiet - fem representantar
Arve Dvergsdal
Ragnhild Sæle
Siv Karin Hestad
Joakim Sunde Fossheim
Elisabeth Dalen

Framstegspartiet - ein representant
Johannes Egil Juklestad

Høgre - tre representantar
Anders Kristian Sægrov
Anna Cecilie Sunde
Tore-Bjarne Gamborg

Kristeleg Folkeparti - to representantar
Audun Høyvik
Irene Barmen Hoel

Senterpartiet - åtte representantar
Oddmund Klakegg
Gerd Sunde Førde
Jan Ove Flaten
Marit Jofrid Flatjord
Johannes Lars Fossheim
Per Inge Indrebø
Tom Erik Sandal
Ingrid Søyland

Sosialistisk Venstreparti - to representantar
Jakob Andre Sandal
Silja Juklestad

Venstre - fire representantar
Judith Jenny J. Kapstad
Atle Hamar
Vigdis Tonning
Aina Helen Gamborg

Ny ordførar: Oddmund Klakegg (Sp)
Ny varaordf: Ragnhild Sæle (Ap)
(Samarbeid Sp, Ap, SV)