Isras i tunnelmunning

Statens vegvesen har fått melding om at det har gått eit lite isras i munningen på Bergstunnelen. Raset har gått på Fjærlands-sida. Entreprenør er på veg.