Hopp til innhold

Høytidelig heder til en gammel sliter

Logistikkskipet Valkyrien har tjenestegjort både utenlands og langs norskekysten i 21 år. Som takk for innsatsen fikk hun en høytidelig avskjedsseremoni i Bergen.

Avskjedsseremoni i Bergen for logistikkskipet Valkyrien, som har tenestegjort i 21 år.

BLI MED OM BORD: Her kan du se hvordan skipet ser ut, og hva det har blitt brukt til gjennom de 21 årene.

– Vi er her i dag for å ta avskjed med en av Sjøforsvarets mest trofaste slitere, sa nestkommanderende i Sjøforsvaret, flaggkommandør Nils Andreas Stensønes, under den offisielle avtakkingen i Bergen lørdag ettermiddag.

Internasjonale operasjoner

Skipet har hatt varierte oppgaver i løpet av de 21 årene. I nyere tid har fartøyet blant annet deltatt på flere internasjonale øvelser. Sjøforsvaret trekker spesielt frem støtten til de norske MTB-ene i Libanon i 2006-2007, og rollen som kommandofartøy i Natos stående minerydderstyrke i 2012 og 2014.

Hovedoppgavene har som oftest vært å være logistikkfartøy for mindre enheter (MTB-er, mineryddere, UVB og stridsbåter). Valkyrien har også støttet fregatter og større fartøy med drivstoff.

– Vår oppgave har vært å levere drivstoff, reservedeler, proviant og annet, slik at de andre fartøyene slipper å gå til kai, sier skipssjef Jan Kjetil Folland på KNM Valkyrien til NRK.

Seremoni for Valkyrien

AVTAKKING: Det ble en høytidelig avskjed, med mange inviterte gjester.

Foto: Ole-Andrè Lagmandokk / NRK

Skal støtte kampfartøy

Sjøforsvaret opplyser at logistikkfartøyene støtter kampfartøy og avdelinger i daglig drift, under øvelser og operasjoner. Fartøyene støtter blant annet med sanitet, drivstoff, forbruksmateriell og reservedeler.

Oppdraget er å gi kampsystemene økt tilgjengelighet og utholdenhet gjennom å utføre logistikkoperasjoner der fartøyene befinner seg.

Nå er et nytt logistikkskip under bygging i Sør-Korea. Det blir Sjøforsvarets største skip noen gang. Kontrakten ble underskrevet i Bergen for to år siden.

Valkyrien blir trolig solgt, og det skal allerede være flere mulige kjøpere som har uttrykt sin interesse.