Hopp til innhold

Sykkelbruken skal dobles, men pengene uteblir

Selv om målet er at dobbelt så mange av oss skal sykle, legger ikke vegvesenet opp til økte midler til sykkelveier.

Syklister i København

FORBILDE: I Norge er kun fire prosent av reisene på sykkel. I Købehavn sykler derimot hele 36 prosent. I Bergen er ikke sykkelandelen høyere enn 3 prosent.

Foto: Syklistens landsforening

Rune Gjøs

VIL HA MER PENGER: Rune Gjøs i Syklistenes landsforening.

Foto: Sara Johannessen / Scanpix


Flere innbyggere, lange køer på veiene og mål om mindre forurensing.

Det er et klart mål at trafikkveksten ikke skal skje med bil. Derimot skal andelen som reiser med sykkel dobles fra fire til åtte prosent.

Denne uken la transportetatene fram sitt forslag til Nasjonal transportplan. Der legges det ikke opp til økte midler til sykkel.

– Det er ikke lett så se at midlene følger opp det målet. Det står mye pent om sykkel her, men det er ingen nysatsning, mener Rune Gjøs i Syklistenes landsforening.

Bergen blant de dårligste sakene

Bergen har tre prosent sykkelandel, og er med det en av de dårligste sykkelbyene i Norge. Det viser en spørreundersøkelse utført av Syklistenes landsforbund i 2010.

– I Bergen har man kanskje behov for investeringer i milliardklassen. Det er fordi dette har vært neglisjert og man har et stort etterslep å ta igjen, mener Gjøs.

Han får støtte fra Samferdselsdepartementet.

– Man ligger virkelig langt etter i Bergen. De kan ikke bare skylde på været, sier statssekretær Steinulf Tungesvik.

Bergen på bunn

– Det er trangt og mange hensyn som skal tas. Derfor tar det tid, sier byråd Filip Rygg (KrF) i Bergen.

Rygg lover 1,3 milliarder til sykkelsatsning de neste 13 årene, blant annet til sammenhengende sykkelveier.

– Det står ikke på penger, og det står ikke på vilje. Nå handler det bare om gjennomføring, mener han.

Kan ta femti år med dagens tempo

– Fire prosent av riksveipengene går til sykkel. Det har vært det samme de ti siste årene. Skal man nå målene om sykkelandel på åtte prosent bør man bruke ti eller minst åtte prosent de neste årene, mener Gjøs.

Bare langs riksveiene trengs det 20 milliarder for å bygge og ruste opp sykkelveier.

– Fortsetter dette nivået vil det ta over 50 år får man har nådd målet her. Så her er det bare å bla opp!

Tungesvik i Samferdselsdepartementet kan foreløpig ikke love økte midler, men sier at sykling er viktig når regjeringen utarbeider sitt forslag til Nasjonal transportplan.

– Det er helt klart viktig for regjeringen å legge til rette for at syklinga øker, sier statssekretæren.

I Umeå sykles det året rundt

– Sverige har en sykkelandel på ti prosent. Det er fordi folk også sykler om vinteren, selv i byer hvor det er snø, sier Gjøs i Syklistens landsforening.

Han nevner Umeå som ligger like langt nord som Levanger. Her er det som i mange norske byer både kaldt, vått og kupert.

– I Umeå er sykkelandelen på 19 prosent fordi de har et sammenhengende sykkelveinett, koblet til kollektivtrafikk, helårsdrift av sykkelveiene og godt infoarbeid om fordelene ved å sykle, mener Gjøs.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Dette er syklistenes ønskeliste

Sykkelboks i Lillestrøm sentrum

LILLESTRØM: Syklistenes landsforening skryter av Lillestrøms satsning på sykkel og mener blant annet Bergen kan lære av byen.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Lillestrøm har to ganger på rad blitt kåret til Norges beste sykkelby. Syklistenes generalsekretær mener Bergen og flere andre norske byer kan lære av dem.

– En grunn til at Lillestrøm er gode er at de har god sykkelparkering knyttet til togstasjonen.

Gjøs ønskeliste til norske kommuner inneholder et knippe konkrete tiltak inspirert av verdens beste sykkelby, København:

  • Sammenhengene sykkelveinett
  • Helårsdrift på sykkelveiene
  • Sykkelparkering ved kollektivknytepunkt
  • Holdningsskapende arbeid