Hopp til innhold

Dette får en 10-åring æren for

Eller rettere sagt, faren til den 10 år gamle gutten, Fredrik Meltzer får æren for det norske flagget.

Utkast norsk flagg

Det første utkastet til det norske flagget ble tegnet i 1821.

Foto: Stortingsarkivet

Året er 1821 og bergenser, kjøpmann og eidsvollsmann Fredrik Meltzer legger frem forslag i Stortinget for det som senere skulle bli Norges flagg.

– Jeg er rimelig stolt, men det var riktig nok ikke Fredrik Meltzer selv som laget flagget, det var sønnen hans, sier Frode Meltzer, tippoldebarnet til Fredrik Meltzer.

For det er forskjellige versjoner av den snart 190 år gamle delen av norsk historie. Mens Fredrik Meltzer er den som får æren, sier flere kilder at det var Meltzers 10 år gamle sønn Gerhard som tegnet flagget.

– Slik som jeg kjenner historien var det Gerhard som stod for første utkast.

Gerhard befant seg i Bergen da hans far fikk ideen til flagget mens han satt på tinget.

Ville ha eget flagg

Året 1814 ble et vendepunkt i norsk historie. Den dansk-norske helstaten gikk i oppløsning, og Norge ble et selvstendig rike med egen grunnlov.

Men det norske folk var ikke fornøyd med bare en grunnlov. Nå ville de også ha eget flagg.

LES: Grunnloven av 17. mai 1814

Fra 1600-tallet av hadde Norge felles flagg med Danmark, helt frem til 1814 flagget vi med Dannebrog. I 1814 kom Norge i stedet i union med Sverige og i 1818 ble det bestemt at Norge skulle bruke det svenske flagget, men med et hvitt kryss på rød bunn i det oppe i det venstre hjørnet.

En eidsvollsmann

Fredrik Meltzer var tingets mann og han var også tilstede da grunnloven ble vedtatt i 1814.

På det kjente maleriet Riksforsamlingen 1814 av Nikolai Wergeland vet Frode Meltzer godt hvem som er hans tippoldefar.

– Har du bildet på stueveggen?

– Nei, men jeg har det i historieboken og jeg vet hvem Fredrik er. Det står to herrer under maleriet til høyre. Han med hvitt skjortebryst er Fredrik Meltzer.