Her har en koloni med sandsvaler fra Afrika slått seg ned

Midt i et hektisk industriområde i Meland har en koloni migranter slått seg ned etter en lang ferd fra Afrika. Nå må entreprenøren la de rødlistede sandsvalene hekke i fred.

Sandsvaleunger

SLAPPER AV: Sandsvaleungene hviler i reiret, men livet til en sandsvale er langt fra noe slaraffenliv.

Foto: Jon Ragnar Liar

En travel næringspark på Mjåtveit i Meland har fått sjeldent besøk. En koloni med sandsvaler har laget rundt 80 reir i sanden i et sandtak der små sandsvaleunger sitter og titter ut.

Vanligvis er bulldoserne i full gang med å flytte sand her, men de holder seg på avstand etter at formann i Mjåtveitelvens forening, Frode Tufte, varslet kommunen.

– Jeg oppdaget svalene i sandtaket på Mjåtveit. Kommunen kontaktet entreprenøren i næringsparken, som lovet å la svalene hekke i fred.

– Jeg mener vi har reddet et par hundre svaler, sier Tufte fornøyd.

Frode Tufte

VARSLET KOMMUNEN: MjåtveiTelvens forening jobber for natur og miljø i Meland kommune. Formann Frode Tufte varslet kommunen da han oppdaget svalene.

Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

Dårlige hekkeforhold

Det er ikke så vanlig med sandsvaler på Vestlandet da det er få gode hekkeplasser her.

De er derfor kjappe til å finne steder som er kunstig anlagt, ifølge fugleekspert og assisterende miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Hordaland, Stein Byrkjeland.

– De er avhengige av steder med sand som er løs og stadig raser ut. Ideelt er det ved en elvebredd med myk sand. Eller som her, et sandtak med litt aktivitet slik at sanden er løs og stadig raser ut, sier han.

Rødlistet

Sandsvalene er rødlistet på laveste nivå da bestanden har gått ned med mellom 15-30 prosent de siste ti årene. Hver kategori på rødlisten sier noe om hvor høy risiko artene har for å dø ut, hvis dagens forhold fortsetter.

Stein Byrkjeland frå Fylkemannen

RO: Stein Byrkjeland håper sandsvalene får hekke i fred. - De trenger all hjelp de kan få.

Foto: NRK

Hver høst flyr sandsvalene rundt 80.00 kilometer i luftlinje for å overvintre i land sør for områdene i Sahelbeltet, det tørre savannebeltet rundt Sahara-ørkenen. Om våren kommer de tilbake.

– Trenger den hjelpen de kan få

Sandsvale-ungene i sandtaket er straks flygedyktige, men det kan hende de legger enda et kull. Da ruger de i 12-13 dager, så går det to-tre uker til før de er flygedyktige.

Byrkjeland håper de kan få hekke i fred på sandtaket.

– Et sandtak er ingen varig hekkeplass. Sanden brukes til andre ting enn hekking, men kanskje kan man hente sanden andre steder en stund. Noen må forsake noe for å ta vare på dem. De trenger den hjelpen de kan få, sier fugleeksperten.

Meland kommune har avtalt med entreprenøren at svalene skal få være i fred ut juli i første omgang.

Permanent bolig

Mjåtveitelvens forening fortsetter å engasjere seg i svalenes ve og vel. Nå vil foreningen opprette et sandsvalehotell.

– Vi har lenge snakket om å opprette en mer permanent bolig for dem. Om det blir å bygge opp et slags hus eller flytte en sanddyne vet jeg ikke, men det må vi prøve å få til, sier Tufte.

Laster kart, vennligst vent...