Hopp til innhold

Her bodde «Gale Mathias»

Uttrykket som vi stadig bruker, stammer faktisk fra en munk som levde i flere norske kloster. Her er historien.

Klosterruinene på Tautra

LEVDE HER: Her i klosteret på Tautra i Trondheimsfjorden var Mathias abbed.

Foto: Tor Beisvåg

Flere av oss har kanskje blitt kalt, eller har brukt uttrykket «Gale Mathias».

Men de færreste vet nok hvor uttrykket stammer fra.

En gal munk

Gale Mathias, eller Mathias Henrikssøn som han heretter blir kalt, ble født i Danmark.


Han var viet som prest og var munk på klosteret i Sørø inntil han ble utnevnt til abbed på cistercienserklosteret på Tautra i 1510. Et kloster på øya Tautra i Trondheimsfjorden.

Dessverre visste ikke klosteret hva de fikk da de ansatte Mathias. Han misbrukte nemlig sin stilling til å selge unna klosterets eiendommer og løsøre. Sølvsaker og andre gjenstander som tilhørte klosteret tok han med seg og oppbevarte andre steder.

Så forlot han klosteret i Trondheimsfjorden og reiste til Oslo. Her ble han abbed på Hovedøen kloster. Men livsstilen hadde han ikke lagt fra seg. 20.oktover i 1525 fikk erkebiskopen et brev om at Mathias var avsatt. Årsaken var at han neglisjerte både åndelige og praktiske plikter.

Ble arrestert i Trondheim

Mathias prøver så å få innpass på Lyse kloster ved Bergen. Det mislykkes, men til tross for hans forhistorie vil klosteret i Tautra ha ham tilbake.

Lyse Kloster

VAR MUNK HER: Også i Lyse Kloster som nå ligger i Os kommune utenfor Bergen, hadde Mathias sitt virke.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

Historien sier at erkebiskop Olav Engelbrektsson raskt ble kjent med rullebladet til Mathias. Og det gikk ikke lang tid før erkebiskopen fikk Mathias arrestert i 1530. Sju bønder fra Frosta som utførte arrestasjonen og Mathias ble stilt for en geistlig domstol og anklaget for en rekke forhold.

I faktaboksen på siden kan du lese hvilke.

Ble til «Gale Mathias»

Innholdet i dommen er ikke kjent, men historien sier at Mathias pantsatte tre gårder for å få betalt erkebispen en stor pengesum.

Men tiden i kloster var ikke helt over for Mathias. Til slutt fikk han nemlig innpass i Lyse kloster utenfor Bergen og ble abbed der.

Mathias Henrikssøn er beskrevet som «en i alle dele grundfordærvet prælat (prest/leder)» og etter han har vi uttrykket «Gale Mathias».

Visste du hva uttrykket kom av?