HER BLIR SMITH SIVERTSEN VALGT:

Nominasjonsmøtet valgte Smith Sivertsen.