Havnesjefen var frisk

Svanene «Havnesjefen» hadde ikke spesielt høy blykonsentrasjon i kroppen da den ble avlivet. Det viser obduksjonsrapporten fra Veterinærinstituttet som nå er klar. Etter avlivningen tidlig i august ble svanen sendt til obduksjon for å undersøke om det kunne være bakenforliggende sykdom eller skade
som var årsaken atferden, skriver BA. Det hadde den altså ikke.

Havnesjefen i Os
Foto: Stian Røkenes / NRK