Hopp til innhold

Gutter lærer lite av hjemmelekser

Mens jentene lærer av leksene de får på skolen, har guttene nesten ikke noe utbytte av dem, viser en ny studie. – Effekten er nærmest lik null, sier forsker.

Klasseromsundervisning

LÆRER LITE: Norske elever lærer av leksene de får, men det er jentene som trekker opp snittet.

Foto: Åserud, Lise, Lise Aaserud / SCANPIX

– Det er jentene som tjener klart mest på å få lekser. Effekten for guttene er liten, sier forsker ved Statistisk sentralbyrå, Marte Rønning.

Sammen med en forsker ved NTNU har hun studert effekten av lekser på skoleresultatene til niåringer ved å ta utgangspunkt i data fra seksten OECD-land.

Gjennomgangen viser at norske elever lærer av leksene de får, men at det er jentene som trekker opp snittet. Guttene derimot, har svært dårlig utbytte av lekser i skolen.

LES OGSÅ: Menn er bedre til å gjøre flere ting samtidig

Negativ effekt i Sverige

Effektene av lekser på skoleresultater er størst og bidrar mest til bedre prestasjoner i USA. Deretter følger Australia og Østerrike.

Torunn Reistad Skurtveit

PLIKTOPPFYLLENDE: Lærer Torunn Reistad Skurtveit kjenner seg igjen i resultatene, og sier jentene er mer pliktoppfyllende.

Foto: Sølve Rydland

Forskerne finner imidlertid ingen sterk sammenheng mellom bruk av lekser og skoleresultater i Norge, Nederland, Italia, Tyskland, Tjekkia, Danmark, Japan, Nederland, New Zealand, Slovakia, England og Skottland.

Sverige er et spesielt tilfelle, fordi forskerne finner en negativ effekt av lekser, det vil si at elever som får lekser gjør det dårligere.

Guttene må få repetere

– Dette er nok riktig, det er en forskjell, sier lærer Torunn Reistad Skurtveit.

Hun kjenner seg langt på vei igjen i resultatene, og mener det er ekstra viktig for guttene at leksene ikke er nytt stoff, men repitisjon.

– Generelt er jentene mer pliktoppfyllende, mens guttene må ha noe mer konkret som de vet følges opp. Hvis ikke gidder de kanskje ikke å gjøre leksene, sier hun.

– Men dette med lekser er selvsagt veldig personavhengig, legger hun til.

Vil finne årsaken

I nesten samtlige land, inkludert Norge, er effekten av lekser størst for jenter. Forskeren mener vi nå må finne ut hvorfor det er slik.

– Det hadde vært veldig interessant. Vi vet veldig lite om årsakene, og vi har mange hypoteser. Men per dags dato kjenner jeg ikke om noen som har studert det nøye, sier Rønning.

Rønning mener effekten av lekser avhenger av måten leksene blir gitt på.

– Dersom leksene blir gitt som en repetisjon på det man har gjennomgått på skolen, tror vi at det er en bedre måte enn dersom det som skulle vært gjennomgått på skolen blir lekser, sier hun.

Tilbringer mye tid sammen

Analysen viser en klar sammenheng mellom hvor mye tid elever og lærere tilbringer sammen i klasserommet, og effekten av lekser på skoleresultater.

I USA og Australia, som har størst effekt av lekser, tilbringer lærerne mer tid i klasserommet enn i de øvrige landene i løpet av et år.

De tilbringer 1097 timer i klasserommet, mens tallet er 874 timer for lærerne i Australia.

Til sammenligning tilbringer lærerne i Norge 741 timer i klasserommet.

LES OGSÅ: Ho vil motivere dei aller lataste