Gress- og lyngbrann i Lindås

Brannen skyldes gnister fra et bål som er tent i forbindelse med vedhogst. Brannvesenet har kontroll og er i ferd med å slukke branntilløpet.

Laster Twitter-innhold